การตัด: ตัดผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ตามขนาดที่ต้องการ

แม่พิมพ์ขึ้นรูปล่วงหน้า: พอดีกับวัสดุที่จะตัด

การปรับรูปร่าง: แม่พิมพ์ที่ดูดอากาศออกเป็นสุญญากาศ เราใส่ถุงลมเข้าไปในแม่พิมพ์ เราใส่ลมกำลังแรงเข้าไปในถุงลม เพื่อทำให้ถุงลมขยายเข้ากับรูปร่างของแม่พิมพ์และสร้างรูปร่างตามที่ออกแบบไว้

กระบวนการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอดีสำหรับการประกอบ

เจียร: การเตรียมพื้นผิวเป็นการเตรียมการสำหรับการทาสี

ทําสี

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย